Energetska prenova Sob - apartmajev Panker

Cilj operacije je energetska sanacija našega turističnega objekta, s čimer želimo izboljšati udobje naših gostov in obenem zmanjšati  vpliv na okolje z uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti ter večje rabe obnovljivih virov energije. V sklopu sanacije bodo tako izvedeni ukrepi;
vgradnje naprave za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije (toplotna črpalka voda/voda), vgradnja energetsko učinkotive razsvetljave, izvedba prezračevalnega in varčnejšega ter učinkovitejšega klimatizacijskega sistema, za proizvodnjo lastne električne energije bo nameščena sončna elektrarna,  sprejeti bodo ukrepi za zmanjšanje porabne pitne in sanitarne vode ter zmanjšanje količin nastalih odpadkov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija preko Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Posredniški organ je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.